Hozzájáruló nyilatkozat

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

személyes adatok kezeléséhez, tárolásához

Alulírott, …................................................................................................................................

Cégnév: ….................................................................................................................................

Székhely: …...............................................................................................................................

önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozatom visszavonásáig

hozzájárulok,

a jelen regisztrációs lapon megadott személyes adataimnak a GYUR'MA Ipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, TT Ipartelep 0152/12.) által – az alábbiak szerint

részemről elfogadott célból – történő nyilvántartásához és kezeléséhez.

Az Adatkezelési tájékoztatót megkaptam, az abban foglaltakat megismertem és elfogadom,

továbbá az Adatkezelési szabályzatot megismertem, az abban foglaltakat elfogadom.

Kijelentem, hogy az alább megadott adataim GYUR'MA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft. általi kezeléséhez hozzájárulok:

Név: …...................................................................................................................................

Beosztás: …............................................................................................................................

Telefonszám: …......................................................................................................................

E.mail cím: ….........................................................................................................................

Céges levelezési cím: ….........................................................................................................

Hozzájárulok ahhoz, hogy a GYUR'MA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az adataimat

ezen célokból kezelje és tárolja:

(Kérem a megfelelő válasz aláhúzásával jelölje mely célok esetében járul hozzá adatai kezeléséhez

és tárolásához, illetve ahhoz, hogy a GYUR'MA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. megkeresse

Önt. Amennyiben valamelyik cél nem kerül aláhúzásra, az adott cél tekintetében hozzájárulását

megtagadottnak tekintjük.)

Hírlevél, tájékoztató termék újdonságokról, akciókról, meghívó rendezvényekre, ajánlatok,

adategyeztetés és egyéb megkeresések.

Dátum ….............................

….............................................

aláírás

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes és bármikor visszavonható az egyes

megkeresésekben meghatározott módon vagy az a.gyorgyi@gyurma.hu címre küldött e-maillel.

Hozzájárulás esetén a fenti személyes adatokat a GYUR'MA Kft. a fent elfogadott célokból kezeli

és tárolja.